شما این محصولات را انتخاب کرده اید
سبد خرید
تایید و پرداخت
دسترسی به محصول
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه

مدیریت بحران کاور 1 min مدیریت بحران چیست؟کسب و کارهای اینترنتی
شناسه پست: 8976
بازدید: 520

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران فرآیند آماده‌سازی و مدیریت هر موقعیت اضطراری مخرب یا غیرمنتظره‌ای است که بر کسب‌وکار، سهامداران، کارکنان، مشتریان و درآمد شما تأثیر می‌گذارد.

فرآیند مدیریت بحران

مراحل اولیه در فرآیند مدیریت بحران:

۱. قبل از بحران

بخش اول مدیریت بحران، پیشگیری از هر گونه بحران احتمالی است. این مرحله شامل ایجاد یک برنامه مدیریت بحران، استخدام و آموزش تیم مدیریت بحران و انجام تمریناتی برای اجرای برنامه مدیریت بحران است.

بخش دیگری از این مرحله، تهیه پیش‌نویس پیام‌های ارتباطی بحرانی است که ممکن است در مواقع بحران مجبور به استفاده از آن‌ها شوید. پیش‌نویس کردن این پیام‌ها باعث صرفه‌جویی در زمان، در یک موقعیت اضطراری می‌شود.

۲. مدیریت بحران و واکنش به بحران

گام دوم در فرآیند مدیریت بحران احتمالاً همان چیزی است که هنگام فکر کردن به مدیریت بحران در نظر می‌گیرید. فرآیند پاسخ و واکنش به مراحل مختلف بحران.

این مرحله زمانی است که برنامه مدیریت بحران شما عملی می‌شود. پیام‌های اولیه مدیریت بحران منتشر می‌شود، با کارکنان و ذینفعان تماس گرفته می‌شود و ایمنی عمومی و شرکت در اولویت قرار می‌گیرد (بیشتر از همیشه).

۳. پس از بحران

وقتی یک بحران از بین می‌رود یا فروکش می‌کند، مدیریت بحران تمام نمی‌شود. ضروری است که با کارمندان، مشتریان و ذینفعان خود در تماس بوده و برای پاسخگویی به سوالات در دسترس باشید. همچنین ارسال بروزرسانی‌های فعال به این افراد بهترین روش است.

در نهایت، با تیم مدیریت بحران خود همکاری کنید تا برنامه مدیریت بحران خود را بررسی و تحلیل کنید تا ببینید که چگونه در یک موقعیت اضطراری واقعی عمل کرده است. ارتباطات بحرانی شما چگونه عمل کردند؟ آیا مخاطبان شما سؤال یا نگرانی طولانی مدتی داشتند که از پاسخ دادن به آن غفلت کرده‌اید؟ هر درسی را که می‌آموزید در فرآیند مدیریت بحران خود برای برنامه‌ریزی در نظر بگیرید.

 

مقدمه ای بر مدیریت بحران

بحران، واقعیتی اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی است. بحران ها در ذات خود بستر شكل گیری تهدیدها و فرصت هایی هستند که بر حسب نوع، شدت و گستره ی محیطی بحران، می تواند نظام سیاسی و مدیران حاکم را در شرایط دشوار و پر مخاطره ای قرار دهند. در شرایط بحران، فعالیتهای خبری و اطلاع رسانی از چنان حساسیتی برخوردار است که همه چیز تعیین کننده می شود: زمان، تصویر، لحن، ادبیات و واژه. بنابراین آنچه که در این شرایط از حساسیت و اهیمت ممتاز برخوردار می شود، مدیریت شرایط بحرانی و مدیریت استراتژیک در مواقع بحرانی است.

مدیریتی که بتوان با هنرمندی و هوشمندی استراتژیک، با بحران های موجود و تبعات ناشی از آن مقابله کرد و رویکرد پیش دستانه را به مرحله اجرا گذاشت. همچنین نوع رویکرد، استراتژی و جهت گیری استراتژیک رسانه نیز بر کار کرد رسانه در بحران ها تأثير می گذارد. به عبارت دیگر، میزان اعتقاد به هر یک از رویکردها و استراتژی ها، نوع حرکت و جهت گیری رسانه ها در بحران را تعیین می کند و بدون شک، تولید و انتشار اخبار از نوع نگاه دست اندرکاران رسانه ها و راهبرد ها و رویکردشان به آن، تأثر می پذیرد.

 

مدیریت بحران کاور 21 min مدیریت بحران چیست؟کسب و کارهای اینترنتی

تعریف دقیق بحران چیست؟

بحران را معادل واژه انگلیسی crisis در نظر می گیرند که ریشه یونانی آن krisis به معنی نقطه عطف در بیماری است. تحلیل معنایی واژه بحران، گستردگی معنای آن را می رساند. فرهنگ پیشرفته آریانپور واژه crisis را به معنای بحران، سرگشتگی، نقطه عطف، سختی و پریشان حالی معنا کرده است.

بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن سیستم های فرعی را مختل کرده و پایداری آن را بر هم می زند؛ به عبارت دیگر، بحران حادثه ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه ی انسانی وارد می کند و بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق العاده دارد.

مشخصات بحران چیست؟

خصوصیات دوازده گانه ای توسط واینرو كان بيان شده است که به شناخت بهتر بحران کمک می نماید:

 1. بحران معمولا یک نقطه چرخش در سلسله ای از رویدادها و عملیات هاست؛
 2. وضعیتی که در آن ضرورت تصمیم گیری و عمل در اندیشه طراحان و عوامل درگیر بسیار بالاست؛
 3. بحران یک تهدید واقعی برای هدف ها و مقاصد عوامل در گیر است؛
 4. بحران نتایج مهمی به دنبال دارد که عواقب آن، آینده روابط طرف های درگیر را معین می کند؛
 5. بحران مولود تعاطی تعدادی از وقایعی است که از ترکیب آنها شرایط جدیدی به وجود می آید؛
 6. مرحله ای زمانی که در آن شکی درباره تخمین وضعیت و راهکارهای مهار آن افزایش می یابد؛
 7. بحران یک مرحله زمانی با وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تأثیر آنها کاهش می یابد؛
 8. بحران یک وضعیت اضطراری است که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد؛
 9. در وضعیت بحرانی معمولا آگاهی و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و ناکافی است؛
 10. در وضعیت بحرانی عوامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کنند؛
 11. در بحران، روابط بین عوامل دگرگون می شود؛
 12. در وضعیت بحرانی تنش بین عوامل افزایش می یابد.

میلر و ایسکو آیز، خصوصیات بحرانها را براساس مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی این چنین مطرح می کنند:

 • یک وضعیت بحرانی، کوتاه مدت و حاد است تا برهه ای طولانی، اگر چه طول مدت آن همواره نامشخص است.
 • بحران موجد رفتاری است که غالبا آسیب شناسانه می باشد، نظیر احساس بی کفایتی
 • بحران، اهداف طرف ها و سازمانهای درگیر در آن را با تهدید مواجه می سازد.
 • بحران، باعث ایجاد تنش فیزیکی و روانی به همراه اضطراب و نگرانی می شود.
 • بحران، امری نسبی است، آنچه که برای یک گروه یا یک شخص، بحران به حساب می آید، ممکن است برای طرف دیگر بحران نباشد.

بحران از جنبه های گوناگون دارای تعاریف متعددی است ولی به نظر بسیاری از کارشناسان بحران عبارت است از هر حادثه با وضعیتی که حالتی فوق العاده دارد و در هر کشوری که روی دهد، آن کشور را از حالت تعادل خارج می کند و برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق العاده است.

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که بحران اختلالی است که از جهت سطح، كل سیستم و از جهت نوع فیزیکی یا نمادی، سیستم را تهدید می کند. بدین ترتیب بحران ممکن است به دو صورت در جامعه به وجود آید؛ یکی بحران در زمانی که کل سیستم از جهت مادی و فیزیکی تحت تأثیر قرار گرفته و حيات آن به مخاطره افتاده است و دوم آنکه سیستم از لحاظ مسائل اعتبار و حیثیت اجتماعی و بطور نمادین دچار بحران گردیده، و به ورطه سقوط کشانیده شده است. بحران، بقای جامعه و مشروعیت آن را متزلزل ساخته و موجب فروپاشی یا تغییرات بنیادی در آن می گردد. در حوزه های مختلف علوم سیاسی، مفهوم بحران با معانی گوناگونی چون پریشانی، وحشت، فاجعه، مصیبت، خشونت بالقوه و بالفعل و یا به عنوان نقطه عطفی در تصمیم گیری استفاده شده است.

 

مدیریت بحران کاور 213 min min مدیریت بحران چیست؟کسب و کارهای اینترنتی

تعریف مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران به معنای هماهنگ سازی آگاهانه مجموعه تلاش ها، همراه با استفاده حداکثری از ظرفیت های انسانی، فنی، مالی و غیر مالی با رویکرد طراحی و به کارگیری مجموعه ای از برنامه ها و فعالیتهای مختلف در قبل، حین و بعد از بحران است به صورتی که حداکثر کارایی و اثربخشی عملیات امداد و نجات در حوادث و سوانح حاصل شود.

مدیریت بحران به عنوان فرایندی نظام یافته تعریف می شود که طی این فرایند، سازمان تلاش می کند بحران های بالقوه را شناسایی و پیش بینی کند، سپس در مقابل آنها اقدامات پیشگیرانه انجام دهد تا اثر آنها را به حداقل برساند. محققان هر کدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کرده اند، و تحقیق هایی را درباره آن انجام داده اند.

هفت اصول مدیریت بحران از نگاه مک کارتی

مدیریت بحران در راستای اهداف خود، باید از اصول و چارچوب هایی استفاده کند که دستیابی به اهداف اصلی با کمترین هزینه، میسر شود. مک کارتی ۷ اصول زیر را با مدیریت بحران مرتبط می داند:

اصل نیاز به اطلاعات: استفاده از اطلاعات با هدف افزایش ظرفیت و توانمندی مدیران و کارگزاران بحران، در در کی پیچیدگی و حساسیت های موقعیت بحرانی و اتخاذ تصمیم های نافذ و اثربخش، یک ضرورت و اصل انکارناپذیر است.

کنترل ابزار در رسیدن به هدف: به منظور جلوگیری از افزایش تنش های حاصل از بحران، طرفین درگیر باید از ابزار زور و فشار تنها در حد ضرورت و به صورت محدود استفاده کنند؛ زیرا اصرار بیش از حد در به کار گیری اهرم های فشار، طرف مقابل را وادار به مقاومت و واکنش بیشتری کرده و این روند، بحران را تشدید و غیر قابل کنترل می نماید.

برنامه ریزی شرایط اضطراری و توانمندی ها: این اصل بر ایجاد قدرت و توانمندی مدیریت بحران در برنامه ریزی استراتژیک برای شرایط اضطراری تأکید دارد. رمز واقعی مدیریت بحران، توانمندسازی مدیران بحران در ایجاد انعطاف و ظرفیت لازم در بخش های مختلف اداری جهت انتقال آسان، مطمئن و کم هزینه از شرایط عادی به وضعیت بحرانی است.

اصل ارتباط: این اصل بر اهمیت ارتباط در مدیریت بحران تأکید دارد. سبک و سیاق مدیریت بحران و رابطه ی تولید کننده – مصرف کننده، نقش مهمی در تعیین شیوه ی دستیابی به ارتباط ایفا می کند.

اصل مشروعیت: این اصل بر مشروعیت استفاده از ابزار و روش های مقابله با بحران تأكيد دارد. شرط موفقیت در مواجهه با بحران، کسب حمایت های مردمی از اقدام های مدیریت بحران می باشد که در صورت مشروع بودن ابزار و روش های برخورد با بحران حاصل می شود.

اصل محدودیت هدف: به منظور جلوگیری از تشدید بحران، طرفین درگیر در بحران باید اهداف خود را محدود نمایند. اتخاذ اهداف نامحدود و اصرار بر تحقق این هدف ها در شرایط بحران منجر به گسترش دامنه ی بحران و فعال شدن اهداف حاشیه ای در محیط بحران می شود.

مفهوم بحران سازمانی چیست؟

مفهوم بحران می‌تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط یا تعریفی از خصوصیت محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن اگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به بهترین وجه قابل درک است.

«لاری اسمیت» رئیس مؤسسه بحران واژه بحران را به این صورت تعریف می‌کند: یک اغتشاش عمده در سازمان که دارای پوشش خبری گسترده‌ای شده و کنجکاوی مردم درباره این موضوع بر فعالیتهای عادی سازمان اثر می‌گذارد و می‌تواند اثر سیاسی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذارد.یک بحران سازمانی فقط یک فاجعه‌ مانند یک رکود اقتصادی، سقوط یک هواپیما و یا محدود کردن شرکتهایی نیست که باعث تلفات عظیم و یا خسارات شدید محیطی می‌شوند بلکه می‌تواند دارای شکلهای متنوعی مانند بدنام شدن محصول، مخدوش شدن خدمات پشتیبانی کننده، تحریم کردن محصولات، اعتصاب، شایعات هسته‌ای جنجال‌آمیز، دزدیده شدن، رشوه‌دهی و رشوه‌خواری، درگیری خصومت‌آمیز، بلایای طبیعی در جهت انهدام محصولات، خراب شدن سیستم اطلاعات سازمانی و یا سیستم اطلاعات شرکتهای مادر است.

یک بحران سازمانی پدیده‌ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می‌کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به سرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهانی بروز نمی‌کنند و اغلب آنها علائم هشدار دهنده‌ای دارند که مشکلات و معضلات بالقوه‌ای را نشان می‌دهند. بحران شباهت جالبی با یک مدل زیست‌شناختی دارد، محققان پیشنهاد می‌کنند که یک بحران می‌تواند شبیه به مکانیسمی باشد که مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول یا مرگ را طی می‌کند.

در زبان چینی واژه «ویجی» (WEIJI) معادل واژه بحران است که معنای خطر و فرصت را می‌دهد. این لغت اساس و شالوده مدیریت بحران را آشکار می‌کند یعنی: وقتی اداره کردن به درستی صورت گیرد یک خطر به عنوان یک بحران می‌تواند یا پیشگیری شود یا اثرات آن کاهش می‌یابد و یا حتی تبدیل به یک فرصت شود. اغلب هر بحران دانه‌هایی از موفقیت را در خود دارد، همان طور که ریشه‌های شکست را نیز می‌تواند در خود داشته باشد.

در تعریف بحران سازمانی بهتر است بین بحران(CRISIS) و واقعه ناگوار (DISASTER) تفاوت قائل شد. «برنت» بین این دو تفاوت قائل شده و می‌گوید: بحران توصیف کننده شرایطی است که در آن ریشه‌های پدیده می‌تواند مسائل و مشکلاتی مانند ساختارها و عملیاتهای مدیریتی نامناسب و یا شکست در تطابق با یک تغییر باشد در حالی که منظور از واقعه ناگوار این است که شرکت با تغییرات مصیبت‌بار پیش‌بینی نشده یا ناگهانی مواجه شده که کنترل کمی بر روی آنها دارد

چرخه مدیریت بحران چیست؟

همانگونه که مشاهده می شود، فعالیت های مدیریت بحران در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی قابل دسته بندی هستند. در ادامه فعالیت های عمده مراحل چهارگانه مدیریت بحران را بررسی می کنیم. در واقع چرخه مدیریت بحران شامل مراحل زیر است:

تعریف پیشگیری چیست؟

پیشگیری: اقدامات با هدف جلو گیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار آن. پیشگیری شامل كليه اقداماتي است كه موجب پيشگيري از بحرانها وجلوگيري از اثرات مخرب آن بر جامعه ميشود .لازم به  ذكر است بخش پيشگيري از اهم فعاليتهاي چرخه مديريت بحران محسوب ميگردد اقداماتي همچون قوانين مربوط به كاربري زمين كه نحوه گسترش شهرها رامشخص نموده وباعث عدم گسترش شهرها در مكان هاي آسيب پذير مي شود از جمله اين فعاليت ها مي باشد.

تعریف آمادگی چیست؟

اقداماتی برای افزایش توانایی در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران. آمادگی شامل جمع آوری اطلاعات، پژوهش، برنامه ریزی، ایجاد ساختارها، آموزش، تأمین منابع، تمرین و مانور است. شامل كليه عمليات واقداماتي است كه افراد ويا ارگان ها راقادر به انجاع عكس العمل سريع وكار آمد در مواقع بروزبحران ها مي نمايد. اين اقدامات ميتوانند تهيه يك برنامه ضد بحران ،برآورد دقيق منابع وهمچنين آموزش كاركنان باشد نكته اينكه بخش مربوط به آمادگي شامل دوزير بخش الف)اخطاررساني و ب)تهديد خطر مي باشد كه اولي شامل زماني است كه خطر بحران تشخيص داده شده ولي زمان وقوع آن در محل خاص هنوز مشخص نمی باشد ولی در اخطاررسانی علاوه براينكه محل وقوع خطر مشخص گرديده مكان آن نيز مشخص است.

تعریف مقابله چیست؟

ارائه خدمات اضطراری و فوق العاده بدنبال وقوع بحران است با هدف حفاظت از منابع مختلف در جلو گیری از گسترش خسارات، مقابله با حوادث بحرانی شامل شناسایی دامنه بحران، ریشه یابی عوامل ایجاد بحران، استفاده از ابزارهای انسانی، اطلاعاتی و فیزیکی مورد نیاز برای مقابله با بحران است. فعاليتهاي مربوط به امدادرساني كه در جهت حفاظت از جان مردم وتاسيسات ودارائي هاي موجود ميباشد را مقابله مي گويند. در اجراي عمليات مقابله زمان تاثيرمستقيمي در كاهش ميزان آسيب هاي وارده براثر سوانح رادارد؛ اقداماتي از قبيل فعال نمودن سيستمهاي ضدبحران ،عمليات جستجو ونجات ،تمهيدات اضطراري براي غذا ،سرپناه وكمكهاي پزشكي ،بررسي ،ارزيابي وبرآورد واقدامات مربوط به تخليه جمعيت همگي جزو برنامه ها وفعاليتهاي بخش مقابله می باشد.

تعریف بازسازی چیست؟

باز گرداندن شرایط یک سازمان آسیب دیده پس از بحران به شرایط عادی با در نظر گرفتن ویژگی های سازمان موفق و کلیه ضوابط ایمنی. اين بخش از چرخه مديريت بحران شامل كليه عمليات واقداماتي است كه به منظور عادي سازي شرايط در زمان پس از بحران صورت مي گيرد اين بخش از چرخه معمولاً با بهسازي نيزهمراه ميباشد در اين بخش اقداماتي همچون برقراري مجدد سرويس ها وخدمات ضروري ،استقرارمجدد خانه هاي قابل تعمير وساير ساختمانها و تاسيسات ،تهيه مسكن موقت ،اقداماتي كه جهت ياري دادن به جسم وروان افراد مصيبت ديده انجام ميگيرد واقدامات بلند مدت شامل جايگزيني تاسيسات زير بنائي وهمچنين ساختمان هايي كه در اثر وقوع بحران نابود شده اند صورت ميگيرد.

 

مدیریت کسب و کار های اینترنتی در شرایط بحران

مدیریت بحران کاور 214 min min min مدیریت بحران چیست؟کسب و کارهای اینترنتی

با توجه به نوع بحران، کسب و کار های اینترنتی به صورت های گوناگون دچار بحران های مختلف می شوند. برای مثال در آبان ماه سال 1398 خطوط اینترنتی به خاطره وضعیت کشور، چند روزی قطع شد و فقط وب سایت هایی که سرورشان در کشور بود دچار اختلال نشدند. در این شرایط آن ها به بهترین نحو از وضعیت استفاده کردند و با تبلیغات پیامکی و … و همچنین با تخفیف های گوناگون مشتریان زیادی را به خود جذب کردند.

خب در این شرایط وبسایت هایی که سرورشان در ایران نبود باید چه کار میکردند؟

بهتر است برگردیم به ابتدای مقاله و مطلبی را به شما عزیزان یادآور بشم. داشتن یک برنامه برای شرایط بحران عاملیست که باعث استفاده بهینه از آن شرایط و ارتقا سطح کسب و کارتان می شود. شرکت هایی که برنامه بحرانی خود را از قبل آماده کرده بودند یک سرور داخلی در کنار سرور اصلیشان داشتند. به محض وقوع این اتفاق یک بک آپ از سایتشان  گرفته و آن را در هاست داخلی خود بارگزاری کردند و بدون هیچ مشکلی به ادامه کار خود پرداختند.

مدیریت بحران چیست در کسب و کار

خودبزرگ بینی در شرایط بحران ممنوع!

در شرایط بحرانی بیزینس هایی که فقط به خود اتکا میکنند و به دنبال تعامل نیستند به شدت زمین میخورند. مهم ترین وظایف مدیران عالی در هر شرکت و سازمانی ایجاد روابط با فضای بیرون آن سازمان می باشد. در شرایط بحرانی این مساله می تواند کمک بزرگی به آن ها کند. ایجاد روابط و تعامل با افراد متخصص به خصوص در کسب و کار های اینترنتی می تواند آن ها را از وضعیت بحران خارج کند.

بگذارید مثال دیگری بزنم. در دی ماه سال 1398 کل دنیا با بحرانی مواجه شد که باعث رکود سیاسی، اقتصادی و بین المللی شد. دلیل آن بحران چیزی نبود جز ویروس کرونا (corona virus). شیوع این ویروس خطرناک در دنیا باعث تعطیلی بسیاری از مدارس، کارخانه ها و حتی کسب و کار های کوچک و محلی شد. شاید برایتان جالب باشد تا بدانید بسیاری از کسب و کار های اینترنتی و وبسایت ها هم دچار رکود شدند. به خصوص وبسایت های گردشگری، خدمات حمل و نقل و لوجستیک و …..

اما از طرفی وبسایت های با موضوع سلامت و صفحاتی که در مورد این ویروس بود ترافیک بسیار زیادی گرفتند و باعث شد بسیار پیشرفت کنند. اما در اینجا یک سوال دیگر به وجود می آید. در آن شرایط همه کسب و کار ها باید تعطیل کنند به جز وبسایت های سلامت؟ خیر شما باید بتوانید از وضع موجود بیشترین استفاده را ببرید در قسمت بعدی به توضیح کامل این موضوع میپردازیم.

مدیریت بحران چیست در کسب و کار

سئو در شرایط بحران و جلوگیری از افت ترافیک سایت

موضوعی که در بین کسب و کار های اینترنتی بسیار داغ است، سئو (seo) می باشد. رقابتی در بین وبسایت ها در به دست آوردن جایگاه بهتر در نتایج موتور های جست و جوگر. اگر اطلاعات زیادی در مورد سئو ندارید حتما مقاله آموزش سئو برای افراد مبتدی را مطالعه کنید.

حتما بخوانید: آموزش سئو

سایتمان در شرایط بحرانی جلوگیری کنیم؟ آیا باید استراتژی های سئو وب سایتمان را تغییر دهیم؟ در پاسخ به این سوالات باید بگویم کمی هوشمندانه فکر و عمل کنید. بزارید با مثالی این مطلب را برایتان توضیح دهم. در زمان شیوع ویروس کرونا، یکی از وبسایت های پت و فروش حیوانات خانگی درخواست مشاوره از تیم رئال ربات را داشت. متخصصین رئال ربات پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسیدند که موضوعات ابتلا ویروس کرونا به حیوانات و انتقال به آن ها بسیار در سرچ های گوگل دیده می شود.

ما به این وب سایت پیشنهاد دادیم تا در قسمت مقالات سایت خود درباره موضوع ابتلا و انتقال ویروس کرونا از حیوانات خانگی مطالب ارزشمندی را تولید کنند. پس از اینکه این وب سایت به عنوان اولین سایت پت این کار را انجام داد ترافیک قابل توجهی دریافت کرد و توانست بسیار جایگاه خود را در گوگل ارتقا دهد.

سئو در شرایط بحران اگر به درستی انجام شود می تواند وب سایت شما را از خطر ورشکستگی نجات دهد. مدیریت کسب و کار در شرایط بحران  معقوله ای پیچیده و نیازمند استفاده از افراد با تجربه و متخصص در این زمینه می باشد. همچنین شما اگر صاحب یک وبسایت هستید و در شرایط های بحرانی دچار ضعف و کاهش کارایی سایت خود شدید حتما باید از متخصصین سئو در این زمینه مشاوره بگیرید.

تیم رئال ربات با دارا بودن بهترین متخصصین سئو افتخار این را دارد تا شما را در شرایط های سخت و بحرانی همراهی کند.

برای مشاوره سئو بر روی لینک رو به رو کلیک کنید: مشاوره سئو

از سوشیال مدیا خود در شرایط بحران استفاده کنید

اگر شما صاحب یک کسب و کار اینترنتی و وبسایت هستید اما از سوشیال مدیا استفاده نمی کنید سخت در اشتباهید و ضرر های زیادی را متحمل میشید. در شرایط بحران بسیاری از مردم در خانه های خود میمانند و هیچ چیزی مانند شبکه های مجازی نمی تواند به خوبی زمان بیکاری را پر کند. اگر شما همانقدر که به وبسایت خود اهمیت می دهید به پیج اینستاگرامتون هم اهمیت بدید در زمان بحران می تواند بسیار باعث رشد شما شود.

برای مثال شما یک سوپرمارکت اینترنتی دارید. مدیریت کسب و کار در شرایط بحران این را حکم میکند که این بحران برای شما بهترین منفعت را دارد. اگر شما در کنار وبسایت خوبتون پیج اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، کانال تلگرام و … داشته باشید بهرین عامل تبلیغ شما همین موارد خواهد بود. شما در وضعیتی که تمام دنیا را ویروس کرونا درگیر کرده و کمتر کسی از خانه اش بیرون می آید با تبلیغ در پیج خود و اعلام مزیت فروشگاه اینترنتیتون در زمان بحران کرونا می توانید مشتری و ترافیک زیادی را به سمت وب سایت خود روانه کنید.

تبلیغات در شرایط بحران فراموش نشود

همانطور که در قسمت های قبلی آموزش مدیریت کسب و کار در شرایط بحران گفته شد شما باید برنامه ای برای شرایط بحرانی داشته باشید. یکی از مهم ترین مطالبی که در این برنامه باید باشد ایجاد یک مزیت نسبت به رقبا و متناسب با آن بحران هست. برای مثال در زمانی که اعتماد زیادی به فروشگاه های ایتنرنتی نبود و شدیدا دچار بحران اقتصادی شده بودند، کسب و کار های موفق با ایده ی پرداخت در درب منزل توانستند سهم زیادی از بازار را برای خود کنند. اما اینکه مشتریان شما بتوانند از این موضوعات با خبر بشوند نیاز به تبلیغات است. تبلیغات در زمان بحران بسیار حساس است. چون اگر به درستی انجام نشود و نتواند بازدهی داشته باشد، وضعیت اقتصادی شما را بسیار ضعیف تر خواهد کرد.

در زمان بحرانی وقتی شما میخواهید تبلیغی را انجام دهید حتما باید یک مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود داشته باشید و یا ایجاد کنید. این مساله باعث جذب مشتریان زیادی می شود. بزارید با مثالی مطلب را بهتر برایتان جا بیندازم. در زمان شیوع ویروس کرونا سایت های فیلم تخفیف های بسیار ویژه ای را در خرید اکانت خود ایجاد کردند. در این زمان افراد در خانه های خود قرنطینه بودند و چه چیزی بهتر از اینکه با مبلغ کم وقت خود را با فیلم و سریال های جذاب سپری کنند. این سایت ها با تبلیغات گسترده در شبکه های مجازی مشتریان زیادی را جذب و ترافیک خود را بسیار ارتقا دادند.

مدیریت بحران 2 مدیریت بحران چیست؟کسب و کارهای اینترنتی

خب به پایان آموزش مدیریت کسب و کار در شرایط بحران رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم مطالب خوبی را خدمت شما سروران گرامی قرار دهیم.

نویسنده